Text Size

telefon-prestige

 Witamy na stronie Zespołu Szkół Prestige!

 

W skład Zespołu Szkół Prestige wchodzą następujące szkoły:
Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
Szkoły Policealne - 1, 1,5 lub 2 lata nauki

 

Zespół Szkół Prestige uzyskał pozytywną opinię Kuratorium Oświaty i posiada status placówki o uprawnieniach szkoły publicznej.

Kształci osoby, które ukończyły 18 lat lub ukończą w danym roku kalendarzowy.

Jest to szkoła na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Liceum Ogólnokształcące to szkoła, w której możesz kontynuować lub rozpocząć naukę, aby uzupełnić wykształcenie średnie.

Po ukończeniu liceum możesz kontynuować u nas naukę w Szkole Policealnej.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym piątek 15-20, sobota 8-15 średnio, dwa razy w miesiącu.

Po ukończeniu nauki słuchacze mogą zdawać egzamin maturalny i podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku. Słuchacze, którzy nie przystąpią do matury otrzymają świadectwo ukończenia szkoły, które  jest jednoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego.

Zespół Szkół Prestige to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków rodzinnych. Ukończenie szkoły średniej i zdobycie świadectwa dojrzałości daje szansę na zdobycie lepszej, lepiej płatnej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia oraz przynosi dumę i satysfakcję z siebie.

Zajęcia prowadzone są przez grono przyjaznych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli o wysokich kompetencjach.

ZAPRASZAMY!!!

 

Regulamin Konkursu

nagrody

Dostęp do planów zajęć tylko dla zalogowanych

Logowanie
Zaloguj